Ondersteuning Zelfstandig Leven

Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) biedt ambulante begeleiding in de thuissituatie. De begeleiders van OZL ondersteunen cliƫnten zodat zij zo gezond en zo prettig mogelijk thuis kunnen wonen. Deze begeleiding kan ingezet worden naast de behandeling bij Mediant. Het draagt bij aan een succesvolle behandeling.

Wat kan OZL betekenen?

Binnen de OZL begeleiding kijken we naar wat je doelen zijn en wat je nodig hebt.
OZL ondersteunt bij o.a.:

  • het verwerken van post en/of administatie
  • het onderhouden van en ondersteunen bij contacten met instanties (UWV, school, werkgever, huisarts, specialist)
  • het bieden van een balans tussen belasting en belastbaarheid
  • het plannen van huishoudelijke activiteiten
  • het onderhouden van sociale contacten
  • sociaal-emotionele problemen en/of gevolgen
  • het aanvragen van zorg en/of huishoudelijke ondersteuning
  • verwijziging en begeleiding naar schuldhulpverlening
  • agendatranining
  • het werken aan effectief dag- enof nachtritme


Vergoeding en eigen bijdrage:

OZL begeleiding wordt vergoed uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wil je in aanmerking komen voor OZL begeleiding, dan heb je een beschikking nodig van de gemeente waar je woont.
Voor OZL begeleiding wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van je inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij je in rekening.


Wat wordt er verwacht?

Wij maken afspraken over de vorm van begeleiding en op welk tijdstip dit plaatsvindt. Mocht je desondanks verhinderd zijn op de afgesproken tijd, laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, zijn wij genoodzaakt je contactpersoon bij de gemeente op de hoogte te brengen. 


Aanmelden en informatie

Via het zorginformatiepunt van uw gemeente, kun je een indicatie OZL aanvragen. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een beschikking? Neem dan contact met ons op; wij helpen je graag verder. Wil je je aanmelden, of wil je meer informatie? Laat het ons weten. Wij zijn telefonisch te bereiken op nummer 053-4807255 of per mail via pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl