PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning is een onderdeel van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, circuit PaZZage Herstelondersteunende Zorg, en biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

corona klein

De koffie inloop is een participatievoorziening voor mensen die op zoek zijn naar meer sociale contacten, een daginvulling en willen ontdekken welke mogelijkheden er zijn.

 

Lees meer...

De trajectbegeleiders van Mediant PaZZage helpen cliënten om hun dagelijkse leven en de rol in de samenleving (nieuwe) invulling te geven. Een baan, vrijwilligerswerk, opleiding of dagbesteding draagt bij aan het herstel, geeft zelfvertrouwen en verkleint het risico op terugval. De trajectbegeleiders kijken niet naar wat iemand niet (meer) kan. Zij kijken naar wat iemand wel kan.

Meer weten? Zo kun je ons bereiken:
Telefonisch: (053) 480 72 55 of via mail: pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl

Lees meer...

Om mensen te helpen weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te staan biedt Mediant PaZZage doelgerichte dagbesteding aan. Hierbij kan men kiezen uit verschillende activiteiten die in een groep plaatsvinden.

Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) biedt ambulante begeleiding in de thuissituatie. De begeleiders van OZL ondersteunen cliënten zodat zij zo gezond en zo prettig mogelijk thuis kunnen wonen. Deze begeleiding kan ingezet worden naast de behandeling bij Mediant. Het draagt bij aan een succesvolle behandeling.

Bekijk deze uitlegvideo over Mediant Maatjes Hoor'ns.