PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning is een onderdeel van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, circuit PaZZage Herstelondersteunende Zorg, en biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

corona klein

De koffie inloop is een participatievoorziening voor mensen die op zoek zijn naar meer sociale contacten, een daginvulling en willen ontdekken welke mogelijkheden er zijn.

 

Lees meer...

De trajectbegeleiders van PaZZage helpen jou om je dagelijkse leven en je rol in de samenleving (nieuwe) invulling te geven. Dat helpt je in je herstel, het geeft je zelfvertrouwen en maakt het risico op terugval kleiner. Daarbij kijken we naar wat je wel kunt, niet naar wat je niet kunt.

Meer weten? Zo kun je ons bereiken:
Telefonisch: (053) 480 72 04 of via mail: PaZZagesecretariaatambulant@mediant.nl

Lees meer...

Bekijk deze uitlegvideo over Mediant Maatjes Hoor'ns. 

 

Voor wie is Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) bedoeld?
Ben je in staat om zelfstandig te wonen, maar heb je op bepaalde leefgebieden extra, individuele begeleiding nodig? Dan kan OZL je ondersteunen. Wij bieden bijvoorbeeld hulp bij administratie, maar ook hulp bij het vinden van de juiste dagbesteding.