PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning is een onderdeel van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, circuit PaZZage Herstelondersteunende Zorg, en biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

corona klein